مطالب در برچسب کرونا

با توجه به ایجاد فضای بحران طی سالهای گذشته و بسته بودن بعضی اصناف وام ویژه ای برای کارفر...

شرح

غذا بیرون و کرونا

  • 07 خرداد 1399

گاهی نیاز داریم از بیرون غذا تهیه کنیم و استرس ابتلا به بیماری مانع از لذت غذا خوردن میشود...

شرح

صنعت کافه و رستوران در سراسر دنیا از ابعاد مختلف و متعددی تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته...

شرح

سازمان بهداشت جهانی (WHO) این دستورالعمل سریع را جهت رفع نیاز در مورد مراقبت امن خانگی برا...

شرح