کاپ دیس

نویسنده : روابط عمومی
17 آذر 1398
مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه
کاپ دیس
کاپ دیس یک مگا اپ چند کاربره است  با اهداف ایجاد  رفاه و خدمات

 

 

کاپ دیس سامانه  امکانات  کاهش هزینه های  روزمره ، ایجاد درآمدزایی و دسترسی آسان به نیازهای روزانه.

 

 

کاپ دیس با هدف کاهش تورم و ایجاد چرخه اقتصادی ، دارای بانک مشترکین وفادار .

 

 

کاپ دیس فضایی برای مشارکت و فرهنگسازی استفاده بهینه در فضای دیجیتال، فرهنگسازی معنوی و آموزش و توسعه انفاق و کار گروهی در جامعه .